Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi nedir, aile konutu nedir, aile konutu şerhi nasıl konulur, aile konutu şerhi satışa engel mi, aile konutu şerhi kaldırılması, adana

Bu makalemizde aile konutu şerhi nedir sorusunu ele alacağız. Aile konutu nedir, aile konutu şerhi nedir, aile konutu şerhi nasıl konulur, aile konutu şerhi kaldırılması, aile konutu şerhi satışa engel mi gibi konu başlıklarını makalemiz içeriğinde bulabilirsiniz.

Aile Konutu Nedir?

Aile konutu şerhi konusuna geçmeden önce aile konutu nedir sorusunu cevaplamakta fayda görüyoruz. Kanun gerekçesine göre aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır. En basit tanımıyla aile konutu nedir sorusu eşlerin ve varsa çocuklarının düzenli olarak birlikte yaşadıkları alana aile konutu denir. Eşlerin sürekli yaşamadığı yazlık, bağ evi gibi yerler aile konutu değildir.

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine göre; Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Dolayısıyla evin maliki olan eş her aile konutu ile ilgili her türlü işlemde diğer eşin rızasını almak zorundadır. Ancak malik olmayan eşin haklı bir sebep olmaksızın rıza vermemesi halinde de, malik olan eş Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinin 2. fıkrasına göre; hakimin müdahalesini isteyebilir.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinin 3. fıkrasına göre;Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Bu şerhe aile konutu şerhi denir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi nasıl konulur sorusunun cevabı bu şekildedir. Malik olmayan eşin tapu müdürlüğüne giderek şerh koydurması yoluyla aile konutu şerhi işlenir.  Aile konutu şerhi için gerekli belgeler, Tapu Sicili Tüzüğün “Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler” başlıklı 49’uncu maddesine göre; aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği aranır.

Aile Konutu Şerhi Satışa Engel Mi?

Bu şerh ile birlikte malik olan eşin aile konutu üzerindeki yetkileri sınırlanmış olur. Aile konutu şerhi nin bulunduğu konut ile ilgili bir işlem yapılmak istendiğinde tapu müdürlüğü malik olmayan eşin rızası olmadan işlemi yapmayacaktır. Bu işlemler satış, bağış veya konut üzerindeki hakkı sınırlandıran ipotek, satış vaadi,intifa, sükna, kira şerhi gibi işlemlerdir. Dolayısıyla aile konutu şerhi satışa engel mi sorusuna evet cevabını verebiliriz.

Diğer yandan aile konutu şerhi icra satışı, hükmen tescil, cebri satış, haciz, tedbir gibi işlemleri durdurmaz. Tapu kütüğüne aile konutu şerhi işlenmesi ile birlikte üçüncü kişilerin aile konutu olduğunu bilmediklerine dair iyiniyet iddiaları da engellenmiş olur.

Aile Konutu Şerhi Kaldırılması

Aile konutu şerhi kaldırılması halleri ise çeşitlidir. Eğer şerhi malik olmayan eş koydurmuşsa yine malik olmayan eşin talebiyle aile konutu şerhi kaldırılır. Yine aile konutu şerhi kaldırılması hallerinden bir kaçı şu şekildedir;  Şerh eşlerin birlikte talebiyle işlenmiş ise; her ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle, Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle işlenmiş ise; eşlerin ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle, Malik olan eşin talebiyle şerh verilmiş ise malik olmayan eşin de talep ya da muvafakatiyle, Ölüm halinde sağ kalan eşin tek yanlı talebiyle, Aile konutu şerhinin terkinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı ile, Kesinleşmiş boşanma veya evliliğin iptali ilamının ibrazı halinde malik olan eşin tek taraflı talebiyle, Yeni bir aile konutu edinildiğinin ve o taşınmaza aile konutu şerhi işlendiğinin kanıtlanması durumunda malik olan eşin talebiyle, aile konutu şerhinin kaldırılması mümkündür.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir