35’e Göre Tebliğ Talebi Örneği

35'e göre tebliğ talebi örneği, 35'e göre tebligat talebi, Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat, ticaret sicil adresine tebligat, şirket tebligat

Ödeme emrinin 35’e göre tebliğ talebi Tebligat Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 35 maddesine göre; Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış
olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye
mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır. Daha önce tebligat
yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde
hükümleri uygulanır. Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 35’e göre tebligat talebi şu şekilde olabilir;

35’e Göre Tebliğ Talebi Örneği

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 201../…..

Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu ………..’ya göndermiş olduğumuz ödeme emrini içerir tebligat, ……. adresinden iade olmuştur.

Bu nedenle gönderilen ödeme emri bila döndüğünden ve gönderilen adres Ticaret Sicil Müdürlüğü nden gelen adresle aynı olduğundan ayrıca dosyamızdan aynı borçlu için aynı adrese m.35‘e göre daha önce de tebligat yapıldığından; borçlunun adresine bu kez tebligat kanununun 35 maddesine göre ödeme emrinin gönderilmesi ni, talep ederim

Alacaklı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir